Velkommen til
Senior Klub Metal Kalundborg

Bestyrelsen efter generalforsamlingen januar. 2024

 

 

      Formand     Villy Lauridsen mobil .: 31658518.

                            mail: villy@lauridsen.mail.dk

      Kasserer     Karsten Sørensen mobil.: 53636085.                

                            mail: jks@ka-net.dk

      Næstform.   Arne Jensen.

      Sektrær.       Kjeld Sørensen.

     Best. medl.   Carsten Jensen.

     Suppleant.    Jens Otto Pedersen.   

     Revisor.         Svend Kruse.

     Revisor          Henning Hansen.

     Revisor  sup. Flemming Juhl Jensen

     

     

    

    

      

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk